• سامانه نقل و انتقالات جهت ثبت درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان از روز دوشنبه مورخ 96/9/20لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/9/22فعال می باشد.
  توجه

 • جدول زمانبندی فرآیند میهمانی و انتقال نیمسال دوم 97-96
  توجه

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 • اطلاعیه نحوه حذف درس به علت بیماری
  توجه توجه

 • فرم نظر سنجی از حوزه مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  فرم نظر سنجی از حوزه مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved