صفحه اصلی > اخبار 


برگزاری آزمون های گواهینامه و کتبی دانشنامه تخصصی پزشکی بصورت ادغام یافته و همزمان در روز جمعه مورخ 99/06/28 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
برگزاری آزمون های گواهینامه و کتبی دانشنامه تخصصی پزشکی بصورت ادغام یافته و همزمان در روز جمعه مورخ 99/06/28 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
آزمون

برگزاری آزمون های گواهینامه و کتبی دانشنامه تخصصی پزشکی بصورت ادغام یافته و همزمان در روز جمعه مورخ 99/06/28 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تاریخ درج خبر : 1399/06/23 | کد خبر : ١٨٨٧٦ | تعداد نمایش خبر : 81


خروج