صفحه اصلی > اخبار 


سامانه پاسخگوئی مراجعین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
سامانه پاسخگوئی مراجعین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
سامانه پاسخگویی

 در راستای تسهیل امور ارباب‌رجوع و تکریم ایشان و همچنین کاهش ترددهای غیرضروری، 

 سامانه پاسخگوئی مراجعین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به آدرس  http://cgme.behdasht.gov.ir

و سامانه پاسخگوئی مراجعین اداره کل امور شاهد و ایثارگر به آدرس  https://mep.behdasht.gov.ir/vsa/s  راه‌اندازی شده است.

تاریخ درج خبر : 1399/06/26 | کد خبر : ١٨٩٢٤ | تعداد نمایش خبر : 87


خروج