صفحه اصلی > اخبار 


برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 99
برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 99
شورا 99

 

 
برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 99
 

 

 

دکتر مهدی حسنی آزاد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 99 در تاریخ 6 مهرماه سال جاری در محل سالن کوثر ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

دکتر حسنی آزاد افزود: با موافقت اعضاء شورا مقرر شد نسبت به تشکیل گروه عفونی و گروه تغذیه در دانشکده پزشکی اقدام شود و همچنین مرکز تحقیقات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) نیز تأسیس گردد.

وی ابراز داشت: درخواست راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط، گرایش بهره برداری و نگهداری تأسیسات شهری، رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، رشته بهداشت حرفه ای و رشته اکولوژی انسانی در دانشکده بهداشت در جلسه مطرح و با آنها موافقت شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطر نشان کرد: همچنین درخواست راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی در دانشکده داروسازی از سوی اعضاء شورا مورد موافقت قرار گرفت.

تاریخ درج خبر : 1399/07/07 | کد خبر : ١٩١٢٤ | تعداد نمایش خبر : 69


خروج