صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی 

                                 قابل توجه دانشجویان جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

 

توجه توجه: تاریخ حذف و اضافه کلیه دانشجویان به روزهای دوشنبه مورخ 95/7/12 لغایت چهارشنبه مورخ 95/7/14 تغییر گردید.

پذیرفته شدگان آزمون دستیار تخصصی بالینی سال تحصیلی 96-95

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
جهت انتخاب واحد بر روی سامانه کلیک نمائید
پذیرفته شدگان آزمون  کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 96-95
تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
پذیرفته شدگان آزمون  کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 96-95

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری

تاریخ ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  در روزهای شنبه مورخ 95/7/3 لغایت دوشنبه مورخ 95/7/4 تمدید گردید

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
 
پذیرفته شدگان  کنکور سراسری سال تحصیلی 96-95
تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
 مراحل ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورد
تذکرات مهم

دروس ارائه شده نیمسال و آدرس دانشکده ها

 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-95:

دانشجویان جهت اطلاع از دروس پیش دانشگاهی که می بایستی در نیمسال اول 96-95  اخذ نمایند به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

جهت راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و اخذ دروس به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند(آدرس و شماره تماس دانشکده ها کلیک نمائید)

قابل توجه دانشجویانی که از سایر دانشگاهها در این دانشگاه مهمان می باشند:

این دانشجویان می بایستی دروسی را که با گروه 77 ارائه شده است اخذ نمایند درغیراینصورت دروسی که با سایر گروه ها اخذ می شود حذف می گردد و مسئولیت آنبه عهده دانشجوی مهمان می باشد

-قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ درس در سایر دانشکده ها دارند:

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 99 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

-قابل توجه دانشجویان فوریتهای پزشکی میناب

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 55 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

لیست دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی و یا عدم پرداخت شهریه اجازه انتخاب واحد ندارند:

دانشکده پزشکی دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت دانشکده داروسازی و علوم دارویی

 

 

 

دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه
کاردانی فوریتهای پزشکی کارکنان(شهرستان میناب)