صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی 

                                            قابل توجه دانشجویان جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

 مقررات نظام وظیفه


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود هر سال تحصیلی :

هر گونه درخواست آموزشی نظیر مرخصی تحصیلی و ... پس از تکمیل ثبت نام الکترونیکی، نظام وظیفه و ثبت نام حضوری مورد بررسی قرار می گیرد در غیر اینصورت پذیرفته شده انصرافی محسوب می گردد.


قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده پسر  نیمسال دوم  تحصیلی ( بهمن 96)

دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم سال تحصیلی (بهمن) می بایست پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش به معاونت وظیفه عمومی مراجعه نموده و در خصوص وضعیت نظام وظیفه خود اطلاعات لازم کسب نموده ، معافیت دانش آموزی پس پذیرفته شدن در دانشگاه اعتباری ندارد ، ثبت نام پذیرفته شدگان پسر مشروط بر نداشتن هیچگونه غیبتی در ارتباط با خدمت سربازی صورت می پذیرد. لیکن در صورت عدم توجه ،عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو میباشد .


دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25% و بالاتر جهت تشکیل پرونده به اتاق 118 واقع در معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

پذیرفته شدگان مرحله نیمه متمرکزتکنسین سلامت دهان و کاردانی فوریتهای پزشکی در سال تحصیلی 97-96

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

جهت انتخاب واحد بر روی سامانه کلیک نمائید

پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت چهل وچهارمین دوره آموزش پذیرش دستیار تخصصی
سال تحصیلی 97-96

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کنکور سراسری  در سال تحصیلی 97-96

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

محل تحصیل پذیرفته شدگان در رشته کارشناسی پرستاری با کد رشته 12668 از نیمسال دوم 97-96 درشهرستان میناب می باشد و این دسته از پذیرفته شدگان می بایستی تعهد محضری به میزان 3 برابر ارائه نمایند که نمونه تعهد متعاقبا درج می گردد

 

 
 
 
تذکرات مهم

دروس ارائه شده نیمسال و آدرس دانشکده ها

 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-96:

جهت راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و اخذ دروس به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند(آدرس و شماره تماس دانشکده ها کلیک نمائید)

قابل توجه دانشجویانی که از سایر دانشگاهها در این دانشگاه مهمان می باشند:

این دانشجویان می بایستی دروسی را که با گروه 77 ارائه شده است اخذ نمایند درغیراینصورت دروسی که با سایر گروه ها اخذ می شود حذف می گردد و مسئولیت آنبه عهده دانشجوی مهمان می باشد

-قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ درس در سایر دانشکده ها دارند:

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 99 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

-قابل توجه دانشجویان فوریتهای پزشکی میناب و  کارشناسی پرستاری میناب

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 55 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

 

 

 

دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه
مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان میناب