صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > کنکور سراسری 

 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی ، انتخاب واحد و شروع کلاس  دانشجویان جدیدالورود کنکور سراسری در سال تحصیلی 96-95

قابل نوجه  کلیه دانشجویان جدیدالورد سال تحصیلی 96-95 (در کلیه مقاطع تحصیلی (کنکور سراسری، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دستیاری):

تاریخ تمدید ثبت نام الکترونیکی در روز سه شنبه مورخ 95/7/13

تاریخ تکمیل و رفع و نقص مدارک ثبت نامی: سه شنبه مورخ 95/7/13 و چهارشنبه مورخ 95/7/14 

تاریخ انتخاب واحدکلیه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-95 و دانشجویان ورودی قبل که موفق به انتخاب واحد نشده اند و یا قصد اصلاح انتخاب واحد دارند: شنبه مورخ 95/7/17 و یکشنبه مورخ 95/7/18

تاریخ شروع و اتمام ارسال مدارک ثبت نامی  در نرم افزار ثبت نام

از روز شنبه مورخ 95/7/3لغایت سه شنبه مورخ 95/7/5

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان پسر که شروع به تحصیل آنها از نیمسال اول می باشد جهت انجام تشریفات اداری معافیت تحصیلی به اتاق 112 واقع در معاونت آموزشی به آدرس زیر

  شنبه مورخ 95/7/3 و یکشنبه مورخ 95/7/4
تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان پسر جهت انجام امور نظام وظیفه که شروع به تحصیل آنها از نیمسال دوم می باشد

در تاریخ های ثبت نام حضوری

تاریخ مراجعه  پذیرفته شدگان به نرم افزار ثبت نامی جهت اطلاع از نقص مدارک ثبت نامی

از روز شنبه مورخ 95/7/3لغایت ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 95/7/7

تاریخ دریافت شماره دانشجویی جهت انتخاب واحد(در صورت تکمیل مدارک)

از روز شنبه مورخ 95/7/3لغایت ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 95/7/7

تاریخ انتخاب واحد

روز چهارشنبه مورخ 95/7/7و پنجشنبه مورخ 95/7/8

تاریخ شروع کلاسها

شنبه 95/7/10

آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:  بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی کد پستی : 7919915519

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال 5% شاهد سال تحصیلی 96-95 می رساند که جهت تکمیل درخواست انتقال حداکثر تا 95/7/5 به بنیاد شهید محل تشکیل پرونده ایثارگری مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام حضوری از دانشجویان کنکور سراسری و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 96-95

نام رشته

تاریخ ثبت نام

محل ثبت نام

رشته پزشکی عمومی (روزانه نیمسال اول و نیمسال دوم - پردیس خودگردان)

دوشنبه 95/7/26

سه شنبه 95/7/27

چهارشنبه  95/7/28 

دانشکده پزشکی

رشته دندانپزشکی (روزانه - پردیس خودگردان)

دوشنبه 95/7/26

سه شنبه 95/7/27

چهارشنبه 95/7/28

 دانشکده داروسازی
رشته داروسازی (روزانه - ظرفیت مازاد) دوشنبه 95/7/26

سه شنبه 95/7/27

چهارشنبه 95/7/28
دانشکده داروسازی
کارشناسی پرستاری(نیمسال اول) - کارشناسی مامایی

شنبه 95/7/24

دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی پرستاری( نیمسال دوم روزانه - نیمسال دوم ظرفیت مازاد) یکشنبه 95/7/25 دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ناپیوسته مامایی دوشنبه 95/7/26 دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی رادیولوژی - کارشناسی اتاق عمل شنبه مورخ  95/7/24  

دانشکده پیراپزشکی

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی -  کارشناسی هوشبری یکشنبه مورخ 95/7/25  

دانشکده پیراپزشکی


کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت - کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی دوشنبه مورخ 95/7/26  

دانشکده پیراپزشکی


کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ناپیوسته هوشبری سه شنبه مورخ 95/7/27  

دانشکده پیراپزشکی


کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل - کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی چهارشنبه مورخ 28/7/95  

دانشکده پیراپزشکی


کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی - کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط یکشنبه مورخ 95/7/25  

دانشکده بهداشت


کارشناسی بهداشت عمومی - کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها دوشنبه مورخ 95/7/26  

دانشکده بهداشت


کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای - کارشناسی مهندسی بهداشت محیط سه شنبه مورخ 95/7/27  

دانشکده بهداشت


کارشناسی پرستاری شهرستان بندرلنگه یکشنبه مورخ 95/7/25
 

دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه