صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > کنکور سراسری 

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده پسر  نیمسال دوم  تحصیلی ( بهمن 96)

وضعیت نظام وظیفه  خود را از هم اکنون تا ابتدای شروع ترم (بهمن ماه ) از طریق مراجعه به معاونت وظیفه عمومی بررسی نمایید . معافیت دانش آموزی با پذیرفته شدن در دانشگاه لغو خواهد شد.ثبت نام پذیرفته شدگان پسر مشروط بر نداشتن هیچگونه غیبتی در ارتباط با خدمت سربازی صورت می پذیرد. لیکن در صورت عدم توجه ،عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو میباشد.

 

تاریخ ثبت نام حضوری از دانشجویان کنکور سراسری و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-96

نام رشته

تاریخ ثبت نام

محل ثبت نام

رشته پزشکی عمومی (روزانه نیمسال اول و نیمسال دوم - پردیس خودگردان)

دو شنبه 96/8/1

سه شنبه 96/8/2

چهارشنبه 96/8/3

دانشکده پزشکی

جهت اطلاع ازآدرس دانشکده کلیک نمائید

رشته دندانپزشکی (روزانه - پردیس خودگردان)

دو شنبه 96/8/1

سه شنبه 96/8/2

چهارشنبه 96/8/3

 دانشکده داروسازی

جهت اطلاع از آدرس دانشکده کلیک نمائید

رشته داروسازی (روزانه - ظرفیت مازاد)

دو شنبه 96/8/1

سه شنبه 96/8/2

چهارشنبه 96/8/3

دانشکده داروسازی

جهت اطلاع از آدرس دانشکده کلیک نمائید

کارشناسی پرستاری(نیمسال اول)

شنبه 96/7/22

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پرستاری مامایی - کارشناسی ناپیوسته مامایی

یکشنبه 96/7/23

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پرستاری( نیمسال دوم روزانه پرستاری عرصه- نیمسال دوم ظرفیت مازاد)

دوشنبه 96/7/24

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته هوشبری

شنبه 96/7/22

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

یکشنبه 96/7/23

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت - کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

دوشنبه  96/7/24

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی هوشبری - کارشناسی اتاق عمل

سه شنبه مورخ  96/7/25

دانشکده پیراپزشکی 

کارشناسی رادیولوژی

چهارشنبه  96/7/26

دانشکده پیراپزشکی 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی - کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

دوشنبه  96/7/26

دانشکده بهداشت

کارشناسی بهداشت عمومی - کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

سه شنبه مورخ  96/7/25

دانشکده بهداشت

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای - کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

چهارشنبه  96/7/26

دانشکده بهداشت

کارشناسی پرستاری شهرستان بندرلنگه

یکشنبه 96/7/23

دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه

آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:  بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی کد پستی : 7919915519