صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > کارشناسی ناپیوسته 

 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی، انتخاب واحد و شروع کلاس  پذیرفته شدگان دررشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی درسال تحصیلی 96-95

مرحله اول: مراجعه پذیرفته شدگان پسر جهت انجام تشریفات اداری معافیت تحصیلی به اتاق 112 واقع در معاونت آموزشی

 شنبه مورخ 95/11/9و یکشنبه مورخ 95/11/10

مرحله دوم:  ارسال مدارک ثبت نامی  در نرم افزار ثبت نام

از روز دوشنبه مورخ 95/11/11لغایت چهار شنبه مورخ 95/11/13

مرحله سوم: مراجعه  پذیرفته شدگان به نرم افزار ثبت نامی جهت اطلاع از نقص مدارک ثبت نامی و تکمیل آن

از روز دوشنبه مورخ 95/11/11لغایت پنجشنبه مورخ 95/11/14

مرحله چهارم :در صورت تکمیل مدارک مراجعه به نرم افزار ثبت نامی جهت دریافت شماره دانشجویی

یکشنبه مورخ 95/11/17

مرحله پنجم: مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی سما  جهت دریافت تائیدیه انتخاب واحد

یکشنبه مورخ 95/11/17

تاریخ شروع کلاسها

دوشنبه 95/11/18

آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:  بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی کد پستی : 7919915519

سامانه مدیریت آموزشی سما

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال 5% شاهد سال تحصیلی 96-95 می رساند که جهت تکمیل درخواست انتقال حداکثر تا 95/7/5 به بنیاد شهید محل تشکیل پرونده ایثارگری مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام حضوری از دانشجویان  رشته های کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی در سال تحصیلی 96-95

نام رشته

تاریخ ثبت نام

محل ثبت نام

کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی

شنبه 95/12/7

یکشنبه 95/12/8

اتاق شماره 107 (خدمات آموزشی) واقع در معاونت آموزشی دانشگاه