صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > کارشناسی ناپیوسته 

 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی ، انتخاب واحد و شروع کلاس  پذیرفته شدگان  در آزمون کنکور سراسری

در سال تحصیلی 98-97


1- ثبت نام الکترونیکی از طریق پورتال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

از  شنبه 97/6/24لغایت جمعه 97/6/30

2- مراجعه حضوری پذیرفته شدگان پسر که شروع تحصیل آنها از نیمسال اول می باشد جهت انجام تشریفات اداری معافیت تحصیلی به معاونت آموزشی

از  شنبه 97/6/24لغایت دوشنبه 97/6/26

3- مراجعه  پذیرفته شدگان به پورتال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود جهت اطلاع و رفع نقص مدارک ثبت نامی

از  شنبه 97/6/24لغایت 12 ظهر شنبه  97/6/31

4-مراجعه به پورتال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت شماره دانشجویی (در صورت تکمیل مدارک)

از  شنبه 97/6/24لغایت  شنبه  97/6/31

5- مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی (سامانه سما) جهت دریافت تائیدیه انتخاب واحد (انتخاب واحد توسط دانشگاه انجام می شود)

  دوشنبه 97/7/2

6- شروع کلاسها

سه شنبه  97/7/3

7- مراجعه حضوری کلیه پذیرفته شدگان جهت تحویل مدارک ثبت نامی (حضور پذیرفته شده الزامی است)

تشریفات اداری نظام وظیفه پذیرفته شدگان پسر که شروع تحصیل آنها از نیمسال دوم می باشد در موعد ثبت نام حضوری انجام می گردد

تاریخهای ثبت نام حضوری بر اساس جدول زیر می باشد

در موعد ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان می بایستی اصل شناسنامه - کارت ملی به همراه کلیه مدارک ثبت نامی همراه داشته باشند

 

    هر گونه درخواست آموزشی نظیر مرخصی تحصیلی و ... پس از تکمیل ثبت نام الکترونیکی، نظام وظیفه و ثبت نام حضوری مورد بررسی قرار می گیرد در غیر اینصورت پذیرفته شده انصرافی محسوب می گردد.

 

آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:  بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی کد پستی : 7919915519

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال 5% شاهد سال تحصیلی 98-97 می رساند که جهت تکمیل درخواست انتقال  به بنیاد شهید محل تشکیل پرونده ایثارگری مراجعه نمایند.

تاریخ ثبت نام حضوری از دانشجویان کنکور سراسری و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 98-97

نام رشته

تاریخ ثبت نام

محل ثبت نام

رشته پزشکی عمومی (روزانه نیمسال اول و نیمسال دوم - پردیس خودگردان)

دو شنبه 30/7/97

سه شنبه 1/8/97

چهارشنبه 2/8/97

دانشکده پزشکی

رشته دندانپزشکی (روزانه - پردیس خودگردان)

دو شنبه 30/7/97

سه شنبه 1/8/97

چهارشنبه 2/8/97

 دانشکده داروسازی

رشته داروسازی (روزانه - ظرفیت مازاد)

دو شنبه 30/7/97

سه شنبه 1/8/97

چهارشنبه 2/8/97

دانشکده داروسازی

کارشناسی پرستاری(نیمسال اول)

شنبه 21/7/97

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پرستاری مامایی - کارشناسی ناپیوسته مامایی

یکشنبه 22/7/97

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی پرستاری( نیمسال دوم روزانه  و ظرفیت مازاد)

دوشنبه 23/7/97

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته هوشبری

شنبه 21/7/97

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

یکشنبه 22/7/97

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت - کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

دوشنبه 23/7/97

دانشکده پیراپزشکی

کارشناسی هوشبری - کارشناسی اتاق عمل

سه شنبه مورخ  24/7/97

دانشکده پیراپزشکی 

کارشناسی رادیولوژی

چهارشنبه  25/7/97

دانشکده پیراپزشکی 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی - کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

شنبه  28/7/97

دانشکده بهداشت

کارشناسی بهداشت عمومی - کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

یکشنبه مورخ  29/7/97

دانشکده بهداشت

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای - کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

دوشنبه  30/7/97

دانشکده بهداشت

کارشناسی پرستاری شهرستان بندرلنگه

یکشنبه 22/7/97

دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه