صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > دانشکده داروسازی 

آدرس و شماره تماس

ابتدای بلوار امام حسین روبروی باشگاه رفاهی، ورزشی تفریحی کارگران ابتدای شهرک نبوت مجتمع پردیس

33668479

 لیست دروس ارائه شده به کلیه دانشجویان علوم پایه