صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی > کارشناسی ارشد 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی ، انتخاب واحد و شروع کلاس 

دانشجویان کارشناسی  ارشد  سال تحصیلی 98-97

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان گرامی تاریخ ثبت نام الکترونیکی ،انتخاب واحد ،ثبت نام حضوری و شروع کلاسها به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ شروع و اتمام ارسال مدارک ثبت نامی  در نرم افزار ثبت نام

از روز چهارشنبه مورخ 97/7/4لغایت دوشنبه مورخ 97/7/9

تاریخ مراجعه  پذیرفته شدگان به نرم افزار ثبت نامی جهت اطلاع از نقص مدارک ثبت نامی

از روز چهارشنبه مورخ 97/7/4لغایت دوشنبه مورخ 97/7/9

تاریخ دریافت شماره دانشجویی جهت انتخاب واحد در صورت تکمیل مدارک (انتخاب واحد توسط مرکز خدمات ماشینی دانشگاه انجام می شود)

از روز چهارشنبه مورخ 97/7/4لغایت دوشنبه مورخ 97/7/9

تاریخ ثبت نام حضوری

پس از تائید ثبت نام الکترونیکی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/7/11

تاریخ شروع کلاسها

شنبه 97/7/14

 

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان پسر جهت انجام تشریفات اداری معافیت تحصیلی به واحد نظام وظیفه واقع در معاونت آموزشی دانشگاه -ضلع شرقی مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ع)

 

از روز شنبه مورخ 97/7/7لغایت چهارشنبه مورخ 97/7/11

آدرس جهت انجام امور نظام وظیفه و ثبت نام حضوری

بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی - معاونت آموزشی دانشگاه - اداره تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس: 07633337197(واحد تحصیلات تکمیلی)

قابل توجه به پذیرفته شدگان پسر:

دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت هستند ارائه اصل کارت الزامی می باشد.