صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی > کارشناسی ارشد 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی ، انتخاب واحد و شروع کلاس 

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ارشد تکمیل ظرفیت در سال تحصیلی 96-95

تاریخ شروع و اتمام ارسال مدارک ثبت نامی  در نرم افزار ثبت نام

از روز شنبه مورخ 95/8/8لغایت دو شنبه مورخ 95/8/10

تاریخ مراجعه  پذیرفته شدگان به نرم افزار ثبت نامی جهت اطلاع از نقص مدارک ثبت نامی

از روز شنبه مورخ 95/8/8لغایت دو شنبه مورخ 95/8/10

تاریخ دریافت شماره دانشجویی جهت انتخاب واحد(در صورت تکمیل مدارک)

از روز شنبه مورخ 95/8/8لغایت دو شنبه مورخ 95/8/10

تاریخ انتخاب واحد

از روز شنبه مورخ 95/8/8لغایت دو شنبه مورخ 95/8/10

تاریخ شروع کلاسها

متعاقبا اعلام می گردد

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان پسر جهت انجام تشریفات اداری معافیت تحصیلی به اتاق 112 واقع در معاونت آموزشی دانشگاه(آدرس معاونت آموزشی: بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی)

در موعد ثبت نام حضوری که متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ ثبت نام حضوری متعاقبا اعلام می گردد

 

آدرس جهت انجام امور نظام وظیفه و ثبت نام حضوری

بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی - معاونت آموزشی دانشگاه - اداره تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس:

قابل توجه به پذیرفته شدگان پسر:

دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت هستند ارائه اصل کارت الزامی می باشد.

قابل توجه دانشجویان ظرفیت مازاد:

در موعد ثبت نام حضوری می بایستی شهریه پرداخت نمایند لذا  که می بایستی پرداخت نمایند متعاقبا به اطلاع رسانیده می شود.