صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی > دکتری تخصصی (PhD) 

 

  با سپاس بيكران به درگاه ايزدمنان و تبريك و تهنيت به مناسبت موفقيت شما در عرصه علم و آگاهي بدينوسيله  به

 آگاهی می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان بصورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ 97/6/27 لغایت روز شنبه 97/6/31  و حضوری روز سه شنبه مورخ 97/6/27 و روز شنبه 97/6/31 انجام می گردد.

مراجعه حضوری به واحدهای ذیل روزهای سه شنبه مورخ 97/6/27 و شنبه مورخ 97/6/31 در ساعات اداری