صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی > مدارک مورد نیاز دکتری تخصصی (PhD) 


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی:

 

-          كارت ملي (پشت و رو)

-          تمام صفحات شناسنامه ( صفحه آخر در صورت داشتن توضيحات)

-          مدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه

-          آخرين حكم استخدامي جهت شاغلين (رسمي قطعي ، آزمايشي يا پيماني)

-          عكس 4×3

-          دانشنامه و ریزنمرات کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای كه نمايانگر فراغت از تحصيل باشد. ( جهت دانشجويان ترم آخر ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 31/6/95)

-          گواهي پايان طرح/ معاف از طرح/ ترخيص از طرح

-          موافقت نامه كتبي بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداري به هنگام ثبت نام جهت كليه شاغلين اعم از رسمي و پيماني(پس از شروع دوره ارائه حكم مرخصي بدون حقوق ويا ماموريت آموزشي الزامي مي باشد.)

-          مدرك زبان:

     MHLE حداقل نمره 50 ( نمرات 45 تا 49 بصورت مشروط)

     )MSRT سابقMCHE)حداقل نمره 50 ويا 475 (نمرات 45 تا 49 و يا 455 تا 474 بصورت مشروط)

      TOEFL حداقل نمره 480 (شامل تافل هاي خارج از كشور و آزمون هاي تافل مؤسسه ETS كه به دو صورت PBT و IBT و تحت نظر سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود. نمرات 432 لغايت 479 بصورت مشروط)

     TOLIMO حداقل نمره 480 ( نمرات 432 لغايت 479 بصورت مشروط)

      IELTS حداقل نمره 5 (مدرك آكادميك) (نمرات 5/4 تا 9/4 بصورت مشروط)

     MELAB حداقل نمره 70 (نمرات 63 لغايت 69 بصورت مشروط)

                   مدارک زبان از تاریخ 1/2/93 (21 آوریل 2014) تا تاریخ 24/4/95 (14 جولای 2016) باشد.

 

         مر حله دوم

           مراجعه حضوری در تاریخ 95/7/24 با در دست داشتن اصل مدارک اسکن شده و 6 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده به واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه

      مراجعه حضوری به هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه