صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > خدمات آموزشی > کاردانی فوریتهای پزشکی کارکنان 115 

 

تاریخ ثبت نام الکترونیکی ، انتخاب واحد و شروع کلاس  پذیرفته شدگان در رشته کاردانی فوریتهای پزشکب از میان کارکنان اورژانس 115

 

تاریخ شروع و اتمام ارسال مدارک ثبت نامی  در نرم افزار ثبت نام

از روز شنبه مورخ 96/6/11 لغایت دوشنبه مورخ 96/6/13

تاریخ مراجعه  پذیرفته شدگان به نرم افزار ثبت نامی جهت اطلاع از نقص مدارک ثبت نامی از روز شنبه مورخ 11/6/96 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 14/6/96

تاریخ مراجعه  پذیرفته شدگان به نرم افزار ثبت نامی جهت اطلاع از نقص مدارک ثبت نامی

از روز شنبه مورخ 95/7/3لغایت ساعت 14  روز سه شنبه مورخ 96/6/14

تاریخ دریافت شماره دانشجویی جهت دریافت تائیدیه انتخاب واحد(در صورت تکمیل مدارک)

از روز یکشنبه مورخ 96/6/12لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 96/6/15

تاریخ دریافت تائیدیه انتخاب واحد

چهارشنبه مورخ 96/6/22

ثبت نام حضوری و  ارائه اصل مدارک تحصیلی

سه شنبه مورخ 14/6/96

چهارشنبه مورخ 15/6/96

تاریخ شروع کلاسها و محل تشکیل کلاسها

شنبه 96/6/25 - شهرستان میناب

آدرس معاونت آموزشی دانشگاه:  بلوار جمهوری اسلامی(خیابان کمربندی)- ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی کد پستی : 7919915519