مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سال تحصيلي97-1396 الف : مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی : 1- عکس 4* 3 پرسنلی (شش قطعه عکس پشت نویس شده در زمان ثبت نام حضوری ) -2 كارت ملي (پشت و رو ) و شناسنامه (تمام صفحات) 3-اصل دانشنامه كارشناسي و ريز نمرات و يا مدركي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل باشد . لازم به ذكر است دانشجويان ترم‌ آخر بايستي مدركي كه نشان دهنده فراغت ازتحصيل تاتاريخ سي و يكم شهريور ماه 1396 مي باشد ، ارائه دهند. بديهي است در صورت عدم فراغت از تحصيل مسئوليت عواقب بعدي بعهده دانشجو خواهد بود. 4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان می باشد 5 -گواهي پايان يا معافيت از طرح براي فارغ ا لتحصيلان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي. -6گواهي پايان يا معافيت از طرح براي فارغ ا لتحصيلان رشته هاي : پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري ، راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي ، فوريت هاي پزشكي ، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان که جز یکی از3 گروه زیر می باشند: 1-افرادي كه قبل ازتاريخ يكم بهمن ماه 1394 فارغ ا لتحصيل شده اند. 2-افرادي كه بعدازتاريخ يكم بهمن ماه 1394 فارغ التحصيل شده ودرآزمون سال 95 شركت نموده اند. 3-اتباع خارجي داراي شناسنامه ايراني درزمان فارغ التحصيلي 7-مدرك نشان دهنده وضعيت بدهي به صندوق هاي رفاه دانشجويان 8-موافقت نامه بدون قید وشرط از محل استخدام مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل جهت پذیرفته شدگانی که استخدام رسمی یا پیمانی سازمان های مختلف می باشند. ب : مدرك مورد نیاز برای سهميه رزمندگان 1- کلیه مدارک موردنیاز در بند الف 2-اصل مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان وایثار گران ج: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان 1- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف (این پذیرفته شدگان نیاز به ارائه طرح نیروی انسانی ندارند ) 2- نامه تاییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر بر اساس آیین نامه "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداددرخشان به مقاطع با لاتر تحصیلی مصوب 21/10/89" د:مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه های علوم پزشکی بقیه ا...وارتش 1- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف 2- اصل حکم کار گزینی یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت استخدام (رسمی ، پایور ) می باشد مدرک ارائه شده می بایست در سال 95صادر شده باشد.