• جدول زمانبندی فرآیند میهمانی و انتقال نیمسال اول 98-97
  توجه

 • دریافت شهریه از دانشجویان که برای بار دوم از درسی نمره مردودی کسب می نمایند
  توجه

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 • اطلاعیه نحوه حذف درس به علت بیماری
  توجه توجه

 • قابل توجه دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25%
  دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25% و بالاتر جهت تشکیل پرونده به اتاق 118 واقع در معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved