صفحه اصلي > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

                                            قابل توجه دانشجویان جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل


تقویم ترم نیمسال دوم 96-95

 

دانشجویان فرزند شهید، فرزند آزاده و فرزندان جانبازان معزز 25% و بالاتر جهت تشکیل پرونده به اتاق 118 واقع در معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و مهمانی

سامانه انتقال دانشجویان

سامانه مهمانی دانشجویان

پذیرفته شدگان رشته  های کاردانی فوریتهای پزشکی و تکنسین سلامت دهان در  سال تحصیلی 96-95

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری
جهت انتخاب واحد بر روی سامانه کلیک نمائید
پذیرفته شدگان آزمون در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 96-95
تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
پذیرفته شدگان آزمون  کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی در سال تحصیلی 96-95

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری

 
پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال تحصیلی 96-95

تاریخ ثبت نام الکترونیکی و حضوری

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

 
تذکرات مهم

دروس ارائه شده نیمسال و آدرس دانشکده ها

 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 96-95:

جهت راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و اخذ دروس به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند(آدرس و شماره تماس دانشکده ها کلیک نمائید)

قابل توجه دانشجویانی که از سایر دانشگاهها در این دانشگاه مهمان می باشند:

این دانشجویان می بایستی دروسی را که با گروه 77 ارائه شده است اخذ نمایند درغیراینصورت دروسی که با سایر گروه ها اخذ می شود حذف می گردد و مسئولیت آنبه عهده دانشجوی مهمان می باشد

-قابل توجه دانشجویانی که قصد اخذ درس در سایر دانشکده ها دارند:

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 99 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

-قابل توجه دانشجویان فوریتهای پزشکی میناب

این دانشجویان می بایستی دروسی که با گروه 55 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.

 

 

 

دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری شهرستان بندرلنگه
کاردانی فوریتهای پزشکی کارکنان(شهرستان میناب)