صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > دانش آموختگان 

 

به  اداره دانش آموختگان خوش آمدید

 

قابل توجه دانشجوياني كه در شرف فراغت از تحصيل مي باشند

كليه دانشجويان سال آخر مي بايست قبل از فراغت از تحصيل به آموزش دانشگاه مراجعه داشته و از تكميل مدارك پرونده آموزشي اطمينان حاصل نموده و يا درصورت نقص مدارك نسبت به رفع آن اقدام نمايند.

.....................................................................................................................

قابل توجه دانش آموختگان متقاضي دريافت گواهي يا مدرك تحصيلي

بدينوسيله به اطلاع كليه دانش آموختگان دانشگاه ميرساند به استناد اعلام كتبي مركزخدمات آموزشي وزارت متبوع وهماهنگي هاي مركز فوق با صندوق رفاه دانشجويان ، از اين پس صدور هر نوع گواهي فراغت ازتحصيل اعم از گواهينامه موقت ، تائيديه تحصيلي ، گواهي معدل ، تحويل ريز نمرات و دانشنامه براي كليه دانش آموختگان ( مانند دانش آموختگان بورسيه و يا ارسال ريز نمرات جهت معادل سازي ) منوط به استعلام يا ارائه تسويه حساب از صندق رفاه دانشجويان مي باشد .

..................................................................................................................

قابل توجه دانش آموختگان مشمول طرح نيروي انساني

كليه دانش آموختگان این دانشگاه که مشمول خدمت طرح لایحه نیروی انسانی می باشند، پس از انجام امور تسویه حساب و فراغت از تحصیل در واحد دانش آموختگان جهت شروع خدمت طرح و انجام امور مربوطه بایستی به مدیریت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه ( اداره طرح نيروي انساني دانشگاه ) مورد نظر خود مراجعه و ثبت نام نمایند.

.................................................................................

قابل توجه دانش آموختگان مشمول نظام وظيفه

پس از تسويه حساب نامه اتمام معافيت تحصيلي جهت دانش آموختگان مشمول نظام وظيفه با عنوان " نظام وظيفه عمومي بندرعباس " صادر و به صورت محرمانه و در پاكت چسب و مهر شده تحويل مي گردد.

- نسخه مربوط به پلیس + 10 می بایست تحويل داده شود.

 

تذكرات مهم :

- از باز كردن پاكت هاي محرمانه خودداري فرماييد زيرا در صورت باز گشايي فاقد اعتبار مي باشد .

-فرمهاي دريافتي به منزله گواهي اعلام پايان تحصيلات مشمول به حوزه نظام وظيفه مي باشد و مجددا" صادر نخواهد شد .