• تمدید ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود کنکور سراسری 96
  تمدید ثبت نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود کنکور سراسری 96

 • تغییر حذف و اضافه نیمسال اول 97-96
  تغییر حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

 • اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-96
  توجه توجه

 • اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی و حضوری آزمون دکترای تخصصی( Ph.D) سال 97-96
  قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دکترای تخصصی( Ph.D) سال 97-96

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved