صفحه اصلی > اخبار 


 
سامانه نقل و انتقالات جهت ثبت درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان از روز دوشنبه مورخ 96/9/20لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/9/22فعال می باشد.
  سامانه نقل و انتقالات جهت ثبت درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان از روز دوشنبه مورخ 96/9/20لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/9/22فعال می باشد.
 

  سامانه نقل و  انتقالات جهت ثبت درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان از روز دوشنبه مورخ 96/9/20لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/9/22فعال می باشد.

 

تاریخ درج خبر : 1396/09/14  |  کد خبر : {new} | تعداد نمایش خبر : 94
 

 


خروج