صفحه اصلی > فرم نظرسنجی 

فرم نظر سنجی از حوزه مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام اقدام مورد نیاز شما ارائه شده است؟

بلی خیر تا حدودی

2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

بسیار خوب خوب متوسط نامناسب

3-لطفا" نام افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشتند مرقوم فرمائيد.

4-لطفا" نام افرادی که برخورد مناسبی با شما نداشتند را ذکر نمايد.

5-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

بلی خیر

6- خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزيابی می کنيد؟

عالی خوب متوسط ضعیف

7- در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب چگونه ارزیابی می کنيد؟

عالی خوب متوسط ضعیف

8- چنانچه نظر یا پیشنهادی دارید مرقوم فرمائيد

9- لطفا" در صورت تمایل مشخصات خود را وارد نمائيد

10-لطفا" برای ارسال مستندات از این قسمت استفاده فرمائيد.(tif,bmp,jpg,jpeg,gif)

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*