• تمدید ثبت درخواست توسط دانشجو در سامانه انتقال و مهمانی
  ثبت درخواست توسط دانشجو در سامانه انتقال و مهمانی تمدید گردید

 • جهت پیگیری فرم فراغت از تحصیل
  جهت پیگیری فرم فراغت از تحصیل

 • قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی که متقاضی شرکت در آزمون صلاحیت بالینی در بهمن ماه 95 می باشند
  توجه توجه

 • جدول زمانبندی فرآیند میهمانی و انتقال نیمسال اول 98-97
  توجه

 • حضور و غیاب دانشجویان توسط اساتید از نیمسال دوم 97-96 الزامی می باشد
  حضور و غیاب دانشجویان توسط اساتید از نیمسال دوم 97-96 الزامی می باشد و از حضور دانشجویانی که غیبت موجه بیش از حد مجاز و یا غیبت غیرموجه دارند در امتحانات دروس جلوگیری بعمل می آید

 
 
 
 
 
لینک های مفید
سامانه ها
خدمات الکترونیک

Copyright © 1998-2016 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved