صفحه اصلی > اخبار 


فراخوان تولید محتواهای الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی(تمدید شد)
فراخوان تولید محتواهای الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی(تمدید شد)
 
فراخوان تولید محتواهای الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی

 

فراخوان تولید محتواهای الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی

 

مهلت ارسال تا پایان اردیبهشت تمدید شد

 

 معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد در راستای توسعه آموزش مجازی، از همکاری دانشکده ها و اعضای  هیات علمی دانشگاه در تولید محتوای الکترونیک جهت درج در در سامانه آرمان: موکس ملی حمایت مادی به عمل آورد. علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند حداکثر تا تاریخ  سالجاری   با مد نظر قرار دادن ملاحظات و شرایط ذیل نسبت به اعلام لیست عناوین پیشنهادی به مرکز آموزش مجازی دانشگاه  اقدام نمایند.  متن و مراحل فراخوان به همراه ضوابط فنی و آموزشی مورد نیاز برای این محتواها از همین قسمت قابل دستیابی است. بدیهی است اعتباربخشی محتواهای تولید شده، بر اساس این ضوابط صورت می گیرد و سپس زمینه استفاده کشوری آنها (از طریق سامانه آرمان: موکس ملی) با حفظ مالکیت معنوی فراهم می گردد.

ملاحظات و ضوابط آموزشی شرکت در فراخوان :

۱-    محتواهای الکترونیکی تولید شده در قالب این فراخوان پس از درجه بندی و اعتبار بخشی آنها توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی امکان استفاده کشوری ( مثلا از طریق سامانه آرمان : موکس ملی) با حفظ مالکیت معنوی را خواهند داشت .

۲-   برنامه های آموزشی که در موکس آرمان ارائه می شوند سه نوع ( آموزه ، پودمان و دوره کوتاه مدت ) هستند ، ولی این فراخوان تنها برای قسمت آموزه های آرمان ارائه شده است . آموزه ، محتوای الکترونیکی است که به تنهایی در آرمان ارائه شده و دارای عنوان ، اهداف مشخص ، محتوای چند رسانه ای و منابع باشد و بدون نیاز به تعامل استاد با یادگيرنده گان گويا و قابل فهم باشند.

۳-   هر محتوای الکترونیکی باید یک نفر مدرس/ مولف مسئول داشته باشد و می تواند توسط گروهی از مدرسین واجد شرایط تدوین و ارائه شود .

۴-   مدرس / مولف مسئول باید عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی یکی از دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا علوم ، تحقیقات و فناوری باشد.

۵-   گروه مدرسین / مولفین باید تخصص موضوعی داشته باشند .

۶-   تولید فنی (چند رسانه ای) محتوا های پذیرش شده ، توسط معاونت آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد و مدرس/ مولف مسئول طبق برنامه زمان بندی پس از پذیرش عناوین محتوا با تیم فنی جهت تولید محتوا چند رسانه ای لینک خواهند شد.

۷-   حق التدریس مدرس/ مدرسین طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۱۱۴ آیین نامه  استخدامی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

۸-   موضوع محتوا باید از برنامه های درسی گروه علوم پزشکی، مصوب شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای ، دکترای تخصصی (PhD) ، تخصصي ، فوق تخصصي يا فلوشيپ و يا مهارت هاي آکادميک باشد .

۹-   در برنامه هایی که بخشی از یک دوره رسمی دانشگاهی محسوب می شوند، رعایت ضوابط اختصاصی آن برنامه الزامی است .

۱۰-محتوای الکترونیکی باید منطبق با اصول آموزشی تدوین و ارائه شود.

۱۱-  عنوان محتوا باید گویا و روشن باشد.

۱۲-  باید اهداف آموزشی مشخص داشته باشد.

۱۳-  باید مشخصات کامل مولف (ان) ذکر شده باشد.

۱۴-  زمان آن حداکثر ۴۵ دقیقه باشد و بهتر است در حد ۲۰ دقیقه باشد.

۱۵- باید مخاطبان پیشنهاد شده باشند .

۱۶- بهتر است سازماندهی مناسب و منطقی داشته باشد.

۱۷- بهتر است با بیان شیوا و رسا و مخاطب قراردادن مخاطبان ارائه شده باشد.

۱۸-  بهتر است در انتهای هر محتوا جمع بندی و خلاصه آن ارائه شود.

۱۹- باید منابع محتوا ارائه شده باشد.

۲۰-   مدرس / مولف مسئول باید بر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار محتوای الکترونیکی را مشخص کند و بهتر است این زمان بیشتر از یکسال باشد.

۲۱-   مولف مسئول می بایست پس از تولید محتوا فرم تایید رعایت مالکیت معنوی و موافقت با کپی رایت را تکمیل و امضا نماید.

۲۲-  مالکیت معنوی محتواهای تولید شده در تمام استفاده ها برای مولف محتوا و تولید کننده از طرف دانشگاه علوم پزشکی مجازی حفظ خواهد شد اما مالکیت مادی و اختیار هر نوع استفاده ، اعم از بهره برداری انتفاعی و کسب درآمد و یا غیر انتفاعی و ارائه رایگان آن به ديگران، با دانشگاه علوم پزشکي مجازي خواهد بود.

 

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٧ فروردين ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٢١٨١ | تعداد نمایش خبر : 224
 

 


خروج