صفحه اصلی > اخبار 


شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
 
 شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

 به اطالع می رساند به منظور شفاف سازی فرایند اعطای گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، لیست کلیه طرح های پژوهشی این مرکز، بر روی سایت نصر به آدرس /ir.ac.nasrme://https در بخش کمیته های تخصصی قرار داده شده است

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٣٣٢٣ | تعداد نمایش خبر : 130
 

 


خروج