صفحه اصلی > اخبار 


با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید
با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید
 
انتخاب واحد ترم تابستان 1400

با توجه به اینکه در سیستم آموزشی هم آوا اشکال بوجود آمده است انتخاب واحد تابستان 1400 تا روز دوشنبه مورخ 1400/4/21 تمدید گردید

تاریخ درج خبر : شنبه ١٩ تير ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٣٣٥٧ | تعداد نمایش خبر : 54
 

 


خروج