چشم انداز معاونت

 

معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان متولي اولين رسالت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، يعني آموزش، نقش مهم و حياتي در پيشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملي و بين‌المللي دارد. اين حوزه با فعاليتي گسترده در سطوح متنوع تحصيلي، خيل عظيمي از دانش آموختگان را در حوزه هاي مختلف علوم سلامت به جامعه تقديم مي‌كند. اين دانش آموختگان با استفاده از منابع غني و توانمندي‌هاي عظيم موجود در دانشگاه در مقاطع و رشته‌هاي گوناگون تحصيل نموده و هر يك با اندوخته‌اي از دانش و تجربه دانشگاه را به قصد ارائه خدمت در جامعه و يا ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر ترك مي‌نمايند. عملكرد اين معاونت به صورت كلي شامل فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي آموزش، مديريت خدمات آموزشي، كنترل، پايش و ارزشيابي آموزش‌هاي ارائه شده، و تحقيق و توسعه در حوزه آموزش مي‌باشد. بخشي از اين فعاليت‌ها مستقيماً در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه پيگيري و ارائه مي‌شود و برخي به صورت غير مستقيم در لايه‌هاي محيطي و از طريق دانشكده‌هاي موجود انجام مي‌پذيرد. دانشگاه علوم پزشكي در هرمزگان با دارابودن هيأت علمي كارآزموده، محققين برجسته، و نيروهاي آموزشي كارآمد توانسته است با فارغ‌التحصيل كردن تعداد زيادي از متخصصين درحوزه‌هاي مختلف، نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز كشور اقدام نمايد.