با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی شما اساتید گرامی را از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشياري  كه در جلسه هيات مميزه مورخ 19 / 9 / 99 به تصويب رسيده است صميمانه تبريك عرض نموده و از خداوند متعال توفيقات روز افزون شما را مسئلت دارم .