آئین نامه های اداره خدمات آموزشی


  آیین نامه آشناسی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس ویژه دانشجویان علوم پزشکی


 
مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در خصوص آیین نامه استاد مشاور مورخ 12 اسفند 97

 

عدم امكان انتقال دانشجويان ايراني كه از ابتداي سال ميلادي جديد مورخ 11 دي ماه 97 تحصيل خود را در دانشگاههاي خارج از كشور شروع نمايند

  آئين نامه نقل وانتقال دانشجويان شاهد

  آيين نامه کميسيون موارد خاص دانشگاهها

  آئين نامه انتخاب دانشجوي نمونه و فرم شرکت در انتخاب دانشجوي نمونه

  آيين نامه آموزشي دو ره هاي کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

  آئين نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي پزشکي-مصوبه سال83 

  آئين نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي پزشکي مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 96/5/1 

  آئين نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي دندانپزشکي-مصوبه سال 96

  آئين نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي دندانپزشکي-مصوبه سال 91

  اصلاحیه آئین نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي دندانپزشکي-مصوبه سال 91

  اصلاحیه آئين نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي داروسازی سال 83 

  آئين نامه آموزشي دوره دکتراي عمومي داروسازی-مصوبه سال 94

  آئين نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارج از کشور به داخل

  آئين نامه برگزاري دوره MD.Ph.D

  دستورالعمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجويان خارجي

  شرح وظايف کارآموزان دوره دکتراي عمومي پزشکي

  شرح وظايف کارورزان دوره دکتراي عمومي پزشکي

    آئین نامه فرآیند مشاوره تحصیلی استاد مشاور