صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

 

     پرسش و پاسخ                                                                 سوالات رایج

پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال تحصیلی 1400-1399

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی سال تحصیلی 1400-1399

زمان ثبت نام  از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام



پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام


پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D)سال تحصیلی 1400-1399

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام



تذکرات مهم


جهت راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و اخذ دروس به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند(آدرس و شماره تماس دانشکده ها کلیک نمائید)

دانشجویانی که از سایر دانشگاهها در این دانشگاه مهمان می باشند، می بایستی دروسی را که با گروه 77 ارائه شده است اخذ نمایند درغیراینصورت دروسی که با سایر گروه ها اخذ می شود حذف می گردد و مسئولیت آنبه عهده دانشجوی مهمان می باشد

- دانشجویانی که قصد اخذ درس در سایر دانشکده ها دارند، می بایستی دروسی که با گروه 99 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.