صفحه اصلی > معاونت > مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی > امور نظام وظیفه و مشمولین 

 

کلیه دانشجویان پسر ورودی مهر :

کلیه دانشجویان پسر ورودی جدید دانشگاه موظف میباشند قبل از شروع ترم طبق تاریخ هایی اعلام شده در سایت معاونت آموزشی به واحد مشمولین مراجعه و، وضعیت دانشجو توسط کارشناسان مربوطه بررسی گردد .
نیازی به حضور دانشجویانی که کارت معافیت یا پایان خدمت دارند ، نمیباشد .

 

کلیه دانشجویان پسر ورودی بهمن :

دانشجویان پسر پذیرفته شده در نیمسال دوم سال تحصیلی (بهمن) می بایست پس از اعلام نتایج توسط سازمان سنجش به معاونت وظیفه عمومی مراجعه نموده و در خصوص وضعیت نظام وظیفه خود اطلاعات لازم کسب نموده ، معافیت دانش آموزی پس پذیرفته شدن در دانشگاه اعتباری ندارد ، ثبت نام پذیرفته شدگان پسر مشروط بر نداشتن هیچگونه غیبتی در ارتباط با خدمت سربازی صورت می پذیرد. لیکن در صورت عدم توجه ،عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو میباشد .


نمونه فرم تعهد دانشجويان  پسر مشمول ورودي بهمن

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت معافیت تحصیلی :

دانشجویانی که نیازمند به دریافت معافیت تحصیلی میباشند میبایست، سه قطعه عکس ، اصل شناسنامه ، اصل آخرین مدرک تحصیلی و  کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی ریز نمرات را به همراه داشته باشند.

 

دریافت معافیت تحصیلی :

دانشجویانی که نیازمند به دریافت معافیت تحصیلی میباشند میبایست فقط در تاریخ های اعلام شده در سایت معاونت آموزشی به واحد مشمولین مراجعه و معرفی نامه مربوطه جهت دریافت معافیت تحصیلی را دریافت و به دفاتر پلیس +10 مراجعه کرده و پس از دریافت مجوز موقت تحصیلی ( دو نسخه ای) یک نسخه آن را به واحد مشمولین معاونت آموزشی تحویل نماید و نسخه دیگر مجوز دریافتی از پلیس +10 را باید در سایت ثبتنام اسکن نمایید ، در ضمن معافیت تحصیلی دانش آموزی با معافیت تحصیلی دانشجویی کاملا متفاوت می باشد ، و دانشجو در زمان قبولی در دانشگاه نیاز به دریافت معافیت تحصیلی دانشجویی میباشد.

 

دانشجویان انصرافی :

دانشجویانی که در دانشگاه دیگر مشغول به تحصیل هستند و در آزمون جدید در این دانشگاه قبول شده اند جهت دریافت معافیت تحصیلی جدید، میبایست همراه با اصل نامه انصراف از دانشگاه قبلی مراجعه کنند.

 

دانشجویان انتقالی :

دانشجویانی که به صورت نیمه متمرکز پذیرفته شده اند و یا انتقالی از دانشگاه دیگر میباشند، موظف اند نامه انتقالی از دانشگاه قبلی به معاونت وظیفه عمومی مبنی بر انتقال دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس را به همراه داشته باشند.

 

 

 

دانشجویان حوزه علمیه :

دانشجویانی که معافیت حوزوی دارند موظف میباشند در شروع هر نیمسال گواهی اشتغال به تحصیل را از حوزه علمیه محل تحصیل به امور مشمولین معاونت آموزشی دانشگاه ارائه نمایند ، در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد و از تحصیل دانشجو ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

دانشجویانی که پرسنل رسمی آموزش و پرورش و نظامی :

دانشجویانی که پرسنل رسمی آموزش و پرورش و  یا نظامی میباشند

موظف به ارائه نامه رسمی همراه با کارت پرسنلی از سازمان یا یگان مربوطه خدمتی میباشند.

 

مدت مجاز معافیت تحصیلی :

کاردانی 5/2 سال ، کارشناسی پیوسته 5 سال ، کارشناسی ناپیوسته 3 سال ، کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال ،

دکتری عمومی 8 سال ،  دستیاری ( تخصصی ) 6 سال  میباشد.

 

سنوات ارفاقی نظام وظیفه :

دانشجو موظف است از تاریخ شروع معافیت تحصیلی در مدت تعیین شده تحصیل خود را به پایان رساند ، در غیر اینصورت یکماه قبل از اتمام تاریخ معافیت تحصیلی به واحد مشمولین معاونت آموزشی مراجعه نماید.