پذیرفته شدگان در پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد علاوه بر مدارک ثبت نامی  مدارک به شرح زیر نیز می بایستی ارائه نمایند

ضمنا قبل از ارائه مدارک فوق به تذکرات و شرایط سفته، ضامنین و تعهد محضری توجه نمائید.

تذکـــــــــــــــــــرات:

- طبق مصوبه هیئت امناء پذیرفته شدگان و دانشجویانی که پس از ثبت نام الکترونیکی و حضوری و همچنین در حین تحصیل در

رشته قبولی انصراف و یا عدم مراجعه نمایند می بایستی جریمه پرداخت نمایند(شایان ذکر است این جریمه شامل آن دسته از

دانشجویان و یا پذیرفته شدگانی که در سایر دانشگاهها نظیر دانشگاه آزاد و غیره قبول می شوند نیز می گردد)

- پذیرفته شدگان با سهمیه شاهد و ایثارگر که متقاضی انتقال می باشند قبل از ثبت نام اولیه از طریق سامانه نقل و انتقالات

به آدرس  http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir 

اقدام نمایند و پس از دریافت پاسخ اقدام به ثبت نام نمایند در غیر اینصورت کلیه عواقب استرداد شهریه پرداخت شده به عهده پذیرفته شده می باشد


مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان در پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد

-     سفته دویست و چهل میلیون تومانی ، ثبت در محضر و امضاء ضامن (جهت دریافت نمونه روی سفته    ،   پشت سفته   و   گواهی امضاء      کلیک نمائید)


- شرایط ضامن: برای سفته 2 ضامن نیاز می باشد که هر دو ضامن باید کارمند و یا کسبه باشد که  ضامن کارمند می بایستی فیش حقوقی و حکم کارگزینی ارائه نماید و ضامن کسبه جواز کسب ارائه نماید.


شرایط سفته: روی سفته تاریخ و مبلغ درج نشود.     پشت سفته اطلاعات کامل هر دو ضامن نوشته شود و امضاء گردد.


-     تعهد محضری ( جهت دریافت نمونه فرم تعهد کلیک اینجا کلیک نمائیددر تعهد محضری فقط شماره سفته قید گردد

پذيرفته شدگان در رشته پزشكي پرديس خودگردان ، دندانپزشکی پردیس خودگردان و رشته داروسازی ظرفیت مازاد مي بايستي

مبلغ 200/000/000 ریال  ( 20/000/000تومان) 

و پذیرفته شدگان در رشته های کارشناسی پرستاری - مامایی - علوم آزمایشگاهی - تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) ظرفیت مازاد 110/000/000  ریال ( 11/000/000 تومان)

به صورت علی الحساب به شماره حساب 3210947 جاري همراه بانك رفاه شهيد محمدي(كد شعبه657) به نام درآمد دانشگاه علوم پزشكي

هرمزگان پرداخت و رسيد پرداختي را از طريق پرتال ثبت نامي ارسال گردد.

شماره شبا : IR640130100000000003210947

 

خروج