سوالات رایج درباره آیین نامه ها و تسهیلات استعدادهای درخشان

 

·         چه کسانی مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان می شوند؟

کسانی که یکی از معیارهای ماده ۲ بعلاوه شرط معدل مذکور در ماده ۳ و تاییدیه انضباطی ماده ۴ آیین نامه را داشته باشند.و در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور، علوم بهزیستی، شاهد، بقیه ا... (عج) و ارتش مشغول به تحصیل می باشند.

 

 

·         تسهیلاتی که به واجدین شرایط آیین نامه های استعداد درخشان تعلق می گیرد چیست؟

  • تسهیلات درون دانشگاهی
  • تسهیلات گذراندن طرح
  • تسهیلات ادامه تحصیل

 

·         تسهیلات درون دانشگاهی شامل چه مواردی است؟

 

به استناد آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان ، این تسهیلات شامل تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی- گذراندن برخی دروس عمومی به صورت غیر حضوری- بهره مندی از راهنمایی استاد مشاور- گذراندن حداکثر ۲۷ واحد درسی- استفاده از کلاس های آموزشی و فوق برنامه- شرکت در کنفرانس های علمی - بهره مندی از تسهیلات خوابگاه ، وام رایانه- اینترنت و ....

 

·         تسهیلات مربوط به طرح چگونه است؟

 

کلیه فارغ التحصیلان ذکور و بانوان مجرد مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان صرفًا در سال دوم خدمت می توانند خدمات موضوع قانون فوق الذکر را در مراکز بهداشتی،درمانی- آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان های وابسته در شهرهای غیر مجاز (اصفهان،تهران،تبریز، شیراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نیاز از مراکز فوق انجام دهند.

خانم های متاهل مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان، سال اول خدمات را نیز می توانند در مراکز بهداشتی بهداشتی،درمانی-آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت یا سازمان های وابسته در شهرهای غیر مجاز (اصفهان،تهران،تبریز، شیراز و مشهد) انجام دهند.

 

·         شرکت مشمولین آیین نامه استعداد درخشان در آزمون مقاطع بالاتر قبل از گذراندن طرح به چه صورت است؟

 

شرکت در آزمون مقطع بالاتر با استفاده از آیین نامه های استعداد درخشان فقط یکبار است که می تواند در حین دوره دانشجویی یا پس از فارغ التحصیلی باشد:

الف- دانشجویان ترم آخر رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت نمایند.

ب- در صورت فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که حداکثر ۳ ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده اند مجازند در آزمون های تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند.این گروه مابقی خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

ج- فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی بدون محدودیت (از نظر وضعیت طرح) می توانند در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر شرکت نمایند.

 

 

·         تسهیلات مربوط به ادامه تحصیل به چه صورت است؟

 

الف- ورود بدون آزمون- *صرفاً برای مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

ب- شرکت در آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه بر اساس آیین نامه

 

·         تا چه مدت بعد از فارغ التحصیلی می توان از تسهیلات ادامه تحصیل استفاده کرد؟

 

  • برای پذیرش بدون آزمون باید بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی باشد. (بیش از یکسال نگذشته باشد).
  • برای پذیرش با آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه، باید بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی نگذشته باشد.
  • استفاده از سهمیه یکبار می باشد. (اعم از قبولی یا عدم قبولی)

 

·         استفاده از سهمیه دستیاری در آزمون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی چگونه است؟ (با آزمون)

 

- برای استفاده از سهمیه در آزمون دستیاری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متقاضی واجد شرایط می بایست حداقل ۴۰ امتیاز از سه حیطه آموزشی،پژوهشی و فردی،اجتماعی و فرهنگی کسب نموده و در رقابت با سایر کسانی که مشمول آیین نامه استعداد درخشان می باشند و امتیازات مربوطه را احراز نموده اند قرار می گیرند و بر اساس نمره آزمون و امتیازات مربوطه و... بررسی و اولویت بندی می شوند.

 

·         محاسبه مدت معمول تحصیل برای فارغ التحصیلان استعداد درخشان جهت استفاده از تسهیلات ورود به مقطع بالاتر چگونه است؟

الف- کارشناسی ناپیوسته: ۴ نیمسال تحصیلی

ب- کارشناسی پیوسته:  ۸ نیمسال تحصیلی

ج- کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۵ نیمسال تحصیلی

د- پزشکی عمومی:  ۱۴ نیمسال

ه- دندانپزشکی عمومی:  ۱۲ نیمسال

و- داروسازی عمومی:  ۱۱ نیمسال

 

 

 

·         در مواردی که همه یا تعدادی از دانشجویان یک ورودی، فارغ التحصیل نشده اند محاسبه معدل چگونه است؟  (سهمیه با آزمون)

  • برای دانشجویان رشته پزشکی معدل تا پایان دوره کارآموزی (استاجری)
  • برای دانشجویان رشته دندانپزشکی تا پایان نیمسال 10
  • برای دانشجویان رشته داروسازی طبق استعلام صورت گرفته از دبیرخانه مربوطه، معدل تا پایان 180 واحد گذرانده
  • برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معدل بدون احتساب پایان نامه

 

·         استفاده از تسهیلات جهت ورود به مقاطع بالاتر شامل چه مقاطعی است؟

دکترای تخصصی -(Ph.D) مقاطع کارشناسی به کارشناسی ارشد- کارشناسی ارشد به دکتری-  پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی (به دستیاری تخصصی)

ورود به دوره های فوق تخصصی و پسادکتری مشمول این تسهیلات نمی شود.

ورود از کاردانی به کارشناسی بر اساس آیین نامه و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور بوده و اطلاعات بیشتر از طریق آن سازمان قابل دریافت است.

 

·         در خصوص محاسبه 10% برتر فارغ التحصیلان، تعداد فارغ التحصیلان با ورودی مشترک باید چند

نفر باشد؟

حداقل می بایست ۵ نفر باشد.

 

 

·         اگر در دانشگاهی رتبه اول نخواهد از تسهیلات بدون آزمون استفاده نماید آیا رتبه بعدی می تواند از تسهیلات ورود بدون آزمون بهره مند شود؟

 خیر نمی تواند.

 

·         اگر دانشجو به دلیل انتقالی با ورودی مشترک خود فارغ التحصیل نشود آیا می تواند از تسهیلات استفاده نماید؟ دراینصورت با چه کسانی مقایسه می شود؟

در صورتی که حداقل ۸۰ % واحدهای خود را با با یک ورودی در دانشگاه مقصد گذرانده باشد با همان ورودی سنجیده و مقایسه خواهد شد.

 

·         پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی که دارای رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند چگونه است؟

اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو، دارای رشته همنام در مقطع ارشد باشد امتیازات فرد بر اساس جدول امتیاز بندی محاسبه شده و اگر دانشجوی دیگری از همان دانشگاه، متقاضی باشد (رتبه اول ورودی مهر/ بهمن- یا رتبه اول کارشناسی پیوسته/ناپیوسته و...) فردی که دارای امتیاز بالاتر است در اولویت پذیرش خواهد بود.معرفی افراد به صورت اینترنتی به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع بوده و در نهایت پذیرش و معرفی افراد به دانشگاه ها از طریق آن مرکز خواهد بود.

اگر دانشگاه محل تحصیل دانشجو، کارشناسی ارشد آن رشته را نداشته نباشد لازم است رشته/محل مورد تقاضا به همراه امتیازات فرد بر اساس جدول امتیاز بندی به صورت اینترنتی به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده و در رقابت با دانشجویان دیگر که رشته/محل مشابه انتخاب کرده باشند قرار می گیرند که پس از بررسی و در صورت پذیرش، از طریق آن مرکز به دانشگاه ها معرفی خواهند شد.

نکته مهم: در پذیرش بدون آزمون، رتبه اول هر دانشگاه نسبت به رتبه اول سایر دانشگاه ها برای پذیرش در مقطع ارشد همان دانشگاه در اولویت می باشد.

 

·         پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان رتبه اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند چگونه است؟

در مورد رشته هایی که رشته همنام آنها در مقطع وجود ندارد، سهمیه بدون آزمون حذف و به سهمیه  پذیرش با آزمون تبدیل می شود.