چشم انداز معاونت

 

معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان متولی اولین رسالت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، یعنی آموزش، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین‌المللی دارد. این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع تحصیلی، خیل عظیمی از دانش آموختگان را در حوزه های مختلف علوم سلامت به جامعه تقدیم می‌کند. این دانش آموختگان با استفاده از منابع غنی و توانمندی‌های عظیم موجود در دانشگاه در مقاطع و رشته‌های گوناگون تحصیل نموده و هر یک با اندوخته‌ای از دانش و تجربه دانشگاه را به قصد ارائه خدمت در جامعه و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ترک می‌نمایند. عملکرد این معاونت به صورت کلی شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آموزش، مدیریت خدمات آموزشی، کنترل، پایش و ارزشیابی آموزش‌های ارائه شده، و تحقیق و توسعه در حوزه آموزش می‌باشد. بخشی از این فعالیت‌ها مستقیماً در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه پیگیری و ارائه می‌شود و برخی به صورت غیر مستقیم در لایه‌های محیطی و از طریق دانشکده‌های موجود انجام می‌پذیرد. دانشگاه علوم پزشکی در هرمزگان با دارابودن هیأت علمی کارآزموده، محققین برجسته، و نیروهای آموزشی کارآمد توانسته است با فارغ‌التحصیل کردن تعداد زیادی از متخصصین درحوزه‌های مختلف، نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور اقدام نماید.