پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال تحصیلی  1402-1401

زمان ثبت نام  از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

شروع کلاسها : از روز دوشنبه مورخ 1401/07/11

جدول زمانبندی ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی 1402-1401

   

پذیرفته شدگان در آزمون کاردانی به کارشناسی  ناپیوسته  در سال تحصیلی 1402-1401

زمان ثبت نام  از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

شروع کلاسها: 1401/9/7


جدول زمانبندی ثبت نام حضوری دانشجویان ورودی 1402-1401

 

   

پذیرفته شدگان آزمون دکترا تخصصی (PHD) سال تحصیلی 1402-1401

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

نحوه اخذ معافیت تحصیلی( نظام وظیفه)

   

پذیرفته شدگان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی 1402-1401

زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
فرم شماره 1 و 2
   
تذکرات مهم


جهت راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و اخذ دروس به آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند(آدرس و شماره تماس دانشکده ها کلیک نمائید)

دانشجویانی که از سایر دانشگاهها در این دانشگاه مهمان می باشند، می بایستی دروسی را که با گروه 77 ارائه شده است اخذ نمایند درغیراینصورت دروسی که با سایر گروه ها اخذ می شود حذف می گردد و مسئولیت آنبه عهده دانشجوی مهمان می باشد

- دانشجویانی که قصد اخذ درس در سایر دانشکده ها دارند، می بایستی دروسی که با گروه 99 در دانشکده مورد نظر ارائه می شود اخذ نمایند.