مراحل دریافت تاییدیه تحصیلی مقاطع دیپلم و پیش دانشگاهی

 

  • 1-   ورود به سامانه دریافت تاییدیه تحصیلی  با آدرس emt.medue.ir
  • 2-   در قسمت نوع استعلام ،گزینه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را انتخاب نمایید
  • 3-   درقسمت استعلام گیرنده، گزینه دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس را انتخاب نمایید.
  • 4-   عنوان استعلام گیرنده : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • 5-   در صورتی که کد دانش اموزی را ندارید به مدرسه محل تحصیل یا آموزش و پرورش منطقه ی خود مراجعه نمایید.