معرفی اداره خدمات آموزشی

اداره امور آموزشی یکی از اداره های زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی دانشگاه می باشد که .این اداره بر اساس رسالت آموزشی خود مسائل آموزشی در مقاطع تحصیلی کاردانی – کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی از بدو ثبت نام تا قبل ازدانش آموختگی ایشان پایش و نظارت می نماید.

 

شرح وظایف اداره خدمات آموزشی

۱. انجام ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان در کنکور سراسری و آزمون کاردانی به کارشناسی

۲. ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان شاغل به تحصیل

۳. پایش و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان و حسن اجرای آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواری.

۴. پایش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در سطح دانشکده‌های تابعه.

۷. اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو، نظارت بر رعایت ظرفیت اعلام شده و ارائه گزارش

۸. پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال

۹. ابلاغ تقویم آموزشی

۱۰. برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی

۱۱. تکریم و ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین

 

۱۲. سایر وظایف محوله